20. Họ Mai làng Đọ, Thiệu Khánh, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Theo lời kể của các cụ cao tuổi trong họ thì nguồn gốc họ Mai ở làng Đọ, xã Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá: Tại bàn thờ tổ do ông Mai Trọng Lúa chi trưởng trông coi, có sắc phong của cụ tổ họ Mai và gia phả dòng họ. Sắc phong vào thời Lê – Trịnh, trong đó ghi rõ cụ là người rất được vua tin yêu, được phép ra vào cung cấm. Rất tiếc là do không có con trai, ông Mai Trọng Lúa đã oán giận tổ tiên rồi đốt mất sắc phong và gia phả. Đọc tiếp »

19. Họ Mai, Bồng Trung, Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc

Anh em họ Mai ở Bồng Trung nay đã kết nối anh em với các nơi như sau:

* Họ Mai Xuân làng Hoàng Thố, xã Nga Bạch, Nga Sơn có nguồn gốc từ làng Bồng Trung, lần theo sông Lèn về trông coi Chùa Hoàng tại làng Hoàng Thổ và lập nghiệp ở đó từ năm 1856. Cụ khởi tổ là Mai Quý công, tự là Pháp Dung. Gia phả ở đây lập được 8 đời, do ông Mai Xuân Thiện chủ trì biên soạn (ĐT 0373 653421). Đọc tiếp »

18. Họ Mai Phú Nhi, Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc

Thủy tổ Mai Phúc Hậu, sinh khoảng 1740, từ làng Mai La Đa (Hà Đông) về lập nghiệp tại thôn Phú Nhi đã được 13 đời, đến đời 6 chia ra các chi:

– Chi 1: Mai Phúc Thế;

– Chi 2: Mai Phúc Trung ở Thọ Xuân; Đọc tiếp »

17. Họ Mai Phúc Quang Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

Họ Mai Phúc ở xã Quang Lộc đã có từ lâu đời (1010). Cụ Mai Đình Bạch là người đầu tiên sinh ra dòng họ Mai tại làng Bạch Đầu tổng Sen Cừ (nay là xã Quang Lộc), qua một thiên niên kỷ con cháu cụ phát triển đông đúc và tỏa đi khắp đất nước.

Đọc tiếp »

16. Họ Mai Sĩ Nga Hải, Nga Sơn, Thanh Hóa

Họ Mai Sĩ từ xưa đã có tộc phả bằng chữ Hán, được dịch ra chữ quốc ngữ năm 1947.

Nhất Thế tổ Mai Quý công, thụy Yên Tâm. Cụ là người học rộng hiểu sâu được vào dạy học trong triều đình, là vị quan thanh liêm, được nhà vua ban cho tên họ Mai Sỹ; (chữ Sỹ có chữ Nhân đứng bên phải, chỉ người làm quan). Khi mãn quan cụ vào đất Cù Hải định cư và lập nghiệp. Ở đây cụ tổ chức dạy học cho con cháu và góp phần xây dựng quê hương. Từ thủy tổ đến nay phát triển được 10 đời, chia làm 5 chi. Họ Mai Sỹ xây dựng nhà thờ thờ phụng tổ tiên từ xưa, đặt tại xóm Trung Quần (nay là xóm Trung Tiến). Trải qua quá trình thăng trầm của lịch sử nước nhà, gia phả bị cháy, nhà thờ cũng bị tháo dỡ; may thay có cụ biết chữ Hán đã lấy lại được một phần bản tộc phả và đưa về cất giấu. Đọc tiếp »

15. Họ Mai làng Đông Thành,Nga Thành, Nga Sơn

Họ Mai Văn ở xóm Đông Thành, theo truyền khẩu có nguồn gốc từ Nghệ An nên lấy Mai Thúc Loan làm tiên tổ. Thủy tổ là cụ Mai Nhị Khê, không rõ thời gian đến định cư tại vùng đất này từ bao giờ.

Từ đời cụ khởi tổ Mai Nhị Khê ở làng Thành (nay là Nga Thành) đến đời ông Mai Viết Toản đã có gia phả, nhưng trong chiến tranh đã bị cháy nên sự tích không rõ, chỉ nghe truyền khẩu rằng: hai ông Văn Quốc công và Võ Quốc công thời hậu Lê là con cụ Mai Nhị Khê, mộ dân nghèo thành lập làng Nhân Sơn (nay thuộc xã Nga Phú), nhân dân ở đây đang thờ các ông. Các đời trước chưa rõ nên họ Mai ở Đông Thành tôn cụ Mai Viết Toản làm thủy tổ. Từ thủy tổ đến nay đã phát triển được 9 đời, chia làm 3 chi. Năm 1965, ông Mai Văn Cứ tộc trưởng di cư lên xã Nga Tiến đưa theo cả bát hương tổ tiên để thờ phụng trên đó.

Chúng tôi xin lược trích phả đồ như sau:

14. Họ Mai Văn Nga Nhân, Nga Sơn, Thanh Hóa

Họ Mai Văn ở xã Nga Nhân có nguồn gốc từ xã Nga Yên cùng huyện di cư vào cách nay 5 đời; tiên tổ tự Phúc Kiến ở Nga Yên sinh được 4 người con trai, có 3 người di cư đi nơi khác, trong đó một người đi xã Nga Thái, trai út là Mai Văn Khang đến xã Nga Nhân. Phả ký chưa lập được, chỉ lập được phả đồ. Chúng tôi xin lược trích như sau: